{"token":"iq3q0pdasg1npibgs4smsc0g6oejcc5q","authorize_url":"","player_auth":"https:\/\/vb.wenebojo.com:8443\/api\/v1\/authorize","video_play":"https:\/\/vb.wenebojo.com:8443\/#\/player\/0?productId=SLD-MOHX-A003-006&h=&w=&token=iq3q0pdasg1npibgs4smsc0g6oejcc5q"}